2 juni - Rommelmarkt

2 juni - Rommelmarkt

Tijd: 10.00 tot 13.00 uur
(tot 9.30 uur melden bij het bestuur)
Locatie: Koopman Houkje
Standhouders: inwoners Vledderveen

 

Algemene voorwaarden geldend voor de rommelmarkt d.d. 2 juni 2018, georganiseerd door Vereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen.

  1. Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende regels van gemeente, brandweer, politie, hulpverleningsdiensten en de organisatie.
  2. Standhouders dienen zich vanaf 09.00 uur doch uiterlijk 09.30 uur ter plekke te hebben gemeld bij de organisatie.
  3. Toewijzing van standplaats door de organisatie.
  4. Uitsluitend verkoop van gebruikte spullen. Geen faillissement en/of restpartijen.
  5. Geen verkoop voor aanvang (10:00 uur) van de rommelmarkt.
  6. Standhouders dienen tot het einde van de rommelmarkt op hun standplaats te blijven staan.
  7. Aan het einde van de rommelmarkt dienen de standhouders hun eigen afval en overtollige goederen mee te nemen.
  8. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door derden.
  9. Aanwijzingen ter plekke door de organisatie dienen onverwijld te worden opgevolgd.

 

Agenda 2022

 

Januari

 15   Nieuwjaarswandeling afgelast

Februari

     
 1-21 : Algemene Ledenvergadering op dezelfde wijze als in 2021.

Maart

 5   Voorjaarswandeling
 26 :  Vledderveen Schoon

April

 9 :  Jeugdactiviteit Pasen
21   Dorpsvisiebijeenkomst

Mei

 21 :  Fietstocht
     

Juli

   Zomerfeest
2-07 Garageverkoop
2-07 Activiteit voor de Jeugd basisschoolleeftijd
2-07 Feestavond
   

September

 26   Voorlichting Duurzaam Vledderveen

Oktober

 15 :  Vledderveen Schoon
     

November

     Dorpsvisie?
 26 :  Sinterklaas