Uitkomsten enquête afval 2021

Nieuwsbericht

Uitkomsten enquête afval 2021

 

De resultaten van de enquête afval zijn bekend. In totaal hebben 607 inwoners de enquête ingevuld. Heeft u de enquête ook ingevuld? Hartelijk dank! We waarderen dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om de vragenlijst in te vullen. Inwoners geven afvalinzameling gemiddeld een 7,3 als rapportcijfer.

Wethouder Goedhart Borgesius: “We zijn blij met het rapportcijfer en alle tips die zijn binnengekomen van onze inwoners. Veel tips, ideeën en wensen hebben betrekking op de inzameling van groenafval. Hartelijk dank voor uw deelname!” In 2017 was de vorige enquête over afval. Toen gaven inwoners een iets hoger cijfer, namelijk een 7,6.

 

Tips, ideeën en wensen
Naast de rapportcijfers, deelden inwoners veel tips, ideeën en wensen. Veel hiervan gaan over groenafval:

  • (Gedeeltelijk) gratis groen inleveren bij het afvalbrengstation
  • (Gedeeltelijk) gratis legen van de groene container.
  • Een oplossing voor het bladafval in de herfst.

Andere veel genoemde tips, ideeën en wensen:

  • Meer informatie en uitleg: Waarom scheiden we? Welk afval hoort waarin?
  • Start vroeg met informatie geven. Bijvoorbeeld door voorlichting te geven op scholen.
  • Meer aandacht voor zwerfafval.
  • Verbeteren van de inzameling van PMD-afval.
  • Verbeteren van de inzameling oud papier.

 

Het vervolg

Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad het Maatregelenplan afval voor 2022 tot 2025 behandeld. Een aantal maatregelen die hierin staan sluiten aan bij de uitkomsten van de enquête. Deze zijn erop gericht om inwoners meer groenafval gescheiden van het restafval te laten verzamelen. Daarom blijft de prijs voor het legen van de groene container gelijk en wordt de prijs verlaagd voor het inleveren van groen afval bij het afvalbrengstation. Het tarief voor de grijze container en grof huishoudelijk afval wordt juist wel verhoogd.

De rapportcijfers en de tips zijn waardevol om voor de overige maatregelen vervolgplannen te maken. Bij het maken van deze plannen houden we rekening met de tips van onze inwoners.

Agenda 2022

 

Januari

 15   Nieuwjaarswandeling afgelast

Februari

     
 1-21 : Algemene Ledenvergadering op dezelfde wijze als in 2021.

Maart

 5   Voorjaarswandeling
 26 :  Vledderveen Schoon

April

 9 :  Jeugdactiviteit Pasen
21   Dorpsvisiebijeenkomst

Mei

 21 :  Fietstocht
     

Juli

   Zomerfeest
2-07 Garageverkoop
2-07 Activiteit voor de Jeugd basisschoolleeftijd
2-07 Feestavond
   

September

 26   Voorlichting Duurzaam Vledderveen

Oktober

 15 :  Vledderveen Schoon
     

November

     Dorpsvisie?
 26 :  Sinterklaas