Foto Albums

Beste Mensen

Tot nu toe was u gewend dat wij, na een activiteit, foto's hiervan op de website plaatsten. Echter, sinds mei dit jaar is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Dit betekent, o.a., dat het plaatsen van foto's waar mensen opstaan, zonder dat deze personen hier toestemming voor gegeven hebben, niet meer is toegestaan. Daarom heeft het bestuur besloten om geen foto's meer te plaatsen.

Dit onderwerp, het plaatsen van foto's met personen erop, wordt geagendeerd voor de eerstkomende ledenvergadering. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, Bestuur Plaatselijk Belang Vledderveen. 

Agenda 2019

Januari

12 jan : Nieuwjaarsreceptie
30 jan : Herhaling reanimatie / AED cursus

Februari

8 feb : Ledenvergadering + bingo

April

6 apr  : Vledderveen Schoon
13 apr : Paaseieren zoeken in het Vledderbos

Mei

8 mei  : Herhaling reanimatie / AED cursus
18 mei : Hap, Trap & Geniet Fietstocht

Juni

22 juni : Barbecue & zomerfeest

September

28 sept : Burendag herfstwandeling met stamppotbuffet

Oktober

23 okt : Filmavond "Liek achter de Badde"
26 okt : Vledderveen Schoon

November

30 nov : Sinterklaasfeest