Werkgroepen "Vledderveen in beweging"

Onderstaand treft u een overzicht van de diverse actieve werkgroepen binnen Vledderveen.

 2021:
Werkgroep Whatsapp buurtpreventie. 

Werkgroepleden                       : Joran Dost, vacature voor een tweede werkgroeplid. 

Contactpersoon naar bestuur     : Joran Dost.

Belangrijkste punten uit 2021:

Er is in 2021 naast een alarmgroep ook een chatgroep geïnstalleerd. Er zijn momenteel in de eerste groep 70 deelnemers en in de tweede groep 42 deelnemers.

Werkgroep Duurzaam Vledderveen.

Werkgroepleden:                      Hans van Bree, Jan Dost, Christiene Noot, Annemieke Buist, Geert Koster

Contactpersoon naar bestuur:   Jan Dost.

Belangrijkste punten uit 2021:

In maart is de werkgroep van start gegaan, eerst online, later een aantal fysieke bijeenkomsten.

Daarnaast is er een aantal contacten geweest met gemeente, Groninger Energiekoepel, en andere organisaties met vergelijkbare plannen.

In december is het startdocument Energievisie Vledderveen bekrachtigd door het bestuur en dit is bij de gemeente ingediend. Tevens wordt bekeken of er financiële middelen aan te boren zijn om het proces uit te gaan voeren.

De werkgroep wil vóór de ledenvergadering 2022 de inwoners informeren over de tot nu toe gezette stappen en toestemming vragen aan de vergadering om dit traject voort te zetten.

De werkgroep Feestweek Vledderveen is tot nader order opgeschort.

 

Klik op het plaatje voor meer informatie over de twee andere werkgroepen.

 

Agenda 2022, 2023

 

Januari 2023

 21   Nieuwjaarsbijeenkomst
 23  

Werkgroep Duurzaam:

We energy game

Februari

 17 : Algemene Ledenvergadering 

 

 

 

 

Oktober 2022

 12   Energie-café
 15 :  Vledderveen Schoon
 29    Excursie Duurzaam

November 2022

  26 :  Sinterklaas
  28    Bewonersbijeenkomst Duurzaam