Werkgroepen "Vledderveen in beweging"

Onderstaand treft u een overzicht van de diverse actieve werkgroepen binnen Vledderveen.

 2021:
Werkgroep Whatsapp buurtpreventie. 

Werkgroepleden                       : Joran Dost, Arie Bruin

Contactpersoon naar bestuur     : Joran Dost.

Belangrijkste punten uit 2021:

Er is in 2021 naast een alarmgroep ook een chatgroep geïnstalleerd. Er zijn momenteel in de eerste groep 70 deelnemers en in de tweede groep 42 deelnemers.

Werkgroep Duurzaam Vledderveen.

Werkgroepleden:                      Hans van Bree, Jan Dost, Richard Spelde.

Contactpersoon naar bestuur:   Richard Spelde.

Belangrijkste punten uit 2021:

In maart is de werkgroep van start gegaan, eerst online, later een aantal fysieke bijeenkomsten.

Daarnaast is er een aantal contacten geweest met gemeente, Groninger Energiekoepel, en andere organisaties met vergelijkbare plannen.

In december is het startdocument Energievisie Vledderveen bekrachtigd door het bestuur en dit is bij de gemeente ingediend. Tevens wordt bekeken of er financiële middelen aan te boren zijn om het proces uit te gaan voeren.

De werkgroep wil vóór de ledenvergadering 2022 de inwoners informeren over de tot nu toe gezette stappen en toestemming vragen aan de vergadering om dit traject voort te zetten.

De werkgroep Feestweek Vledderveen is tot nader order opgeschort.

 

Klik op het plaatje voor meer informatie over de twee andere werkgroepen.

 

Agenda 2022

Onder voorbehoud: 

Januari

 15   Nieuwjaarswandeling afgelast

Februari

     
 18 : Algemene Ledenvergadering op dezelfde wijze als in 2021.

Maart

    Informatie werkgroep Verduurzaming
 26 :  Vledderveen Schoon

April

 9 :  Jeugdactiviteit Pasen

Mei

  :  Fietstocht
    Voorlichting Verduurzaming

Juni

   Activiteitenweek
  Garageverkoop

September

     Sport en Spel voor de jeugd
     

Oktober

 29 :  Vledderveen Schoon
     

November

    Voorlichting Verduurzaming
 26 :  Sinterklaas