Werkgroep Jeugd

Leden van de werkgroep

Afvaardiging bestuur: Leny Potze

Mariëtte de Boer

Margriet Niezen

Hilde Kortman

Erik ter Veer

Belangrijkste punten uit 2022:

Hilde Kortman is toegetreden tot de werkgroep. 

Organiseren van diverse activiteiten voor de jeugd van Vledderveen:

Paasactiviteit

Kindermiddag tijdens zomerfeest. 

Sinterklaas

Belangrijkste punten uit 2021

Belangrijkste punten uit 2021:

Organiseren van diverse jeugdactiviteiten. Vanwege de corona-crisis is dit beperkt gebleven tot de activiteiten Lasergamen en Sinterklaas. Ook heeft de werkgroep enkele keren fysiek vergaderd in de Leerkamer en verder contacten onderhouden via mail en app.

Agenda 2022, 2023

 

Januari 2023

 21   Nieuwjaarsbijeenkomst
 23  

Werkgroep Duurzaam:

We energy game

Februari

 17 : Algemene Ledenvergadering 

 

 

 

 

Oktober 2022

 12   Energie-café
 15 :  Vledderveen Schoon
 29    Excursie Duurzaam

November 2022

  26 :  Sinterklaas
  28    Bewonersbijeenkomst Duurzaam