Werkgroep Onderhoud & Openbare Ruimte

Leden van de werkgroep

Afvaardiging bestuur: Herwin Luikens

Johan Alders

Albert Bakker

Lenie van Bree

Piet Dekkinga

Geert Koster

Gert Jan Starke

Contactpersoon Gemeente: Henk Ensing

 

Belangrijkste punten uit 2017:

Het bijwonen van de groenschouwen van de gemeente behoeft continue aandacht. Op 9 november heeft de laatste schouw plaatsgevonden. Er zijn zes schouwpunten bekeken: Vledderweg, 3e Oomsberg, 3e Oomsberg/beton fietspad, Waterschapsweg t.h.v. nr. 27, Vledderweg/Kettingwijk en Waterschapsweg t.h.v. Vledderbos.

 

Downloads

 Schouwresultaten najaar 2017

Agenda 2021

Januari

  :  

Februari

6 febr.   Lichtjes-actie
    Winterfoto-actie
  : Algemene Ledenvergadering

Maart

 27 :  Vledderveen Schoon

April

  :  

Mei

  :  

Juni

 10 : 

 Kennismaking met

de burgemeester

September

     Feestelijk samenzijn
     Nestkastjes Plaatsen o.v.b. 

Oktober

  :  Vledderveen Schoon
     

November

  :  Sinterklaas